De-woorden

De volgende categorieën woorden zijn over het algemeen de-woorden:

  • Alle zelfstandige woorden die in het meervoud staan
  • Woorden voor vruchten, bomen en planten
  • Namen van rivieren en bergen
  • Namen van cijfers en letters
  • De meeste woorden die personen aanduiden
  • Woorden die eindigen op -heid, -nis, -de, -te, -ij, -erij, -arij, -enij, -ernij, -ing, -st, -ie, -tie, -sie, -logie, -sofie, -agogie, -iek, -ica, -theek, -teit, -iteit, -tuur, -suur, -ade, -ide, -ode, -ude, -ine, -se, -age, -sis, -tis en -xis.

Uitleg over de-woorden

De of het privacybeleid