Het-woorden

De volgende categorieën woorden zijn over het algemeen het-woorden:

 • Verkleinwoorden
 • Verzamelnamen
 • Stofnamen
 • Namen van talen en landen
 • Namen van plaatsen
 • Namen van metalen
 • Namen van windrichtingen
 • Namen van sporten en spellen
 • Woorden met twee lettergrepen, beginnend met be-, ge-, ver- en ont-
 • Woorden die eindigen op -isme, -ment, -sel en -um
 • Buitenlandse woorden waarvan de betekenis (gedeeltelijk) overeenkomt met een Nederlands het-woord
 • Woorden waarvan de betekenis overlapt in het Nederlands en Engels, en die ook een vormovereenkomst hebben

Uitleg over het-woorden

De of het privacybeleid